Ajuntament de Granollers
Facebook
Twitter
Youtube
Envia'ns un correu-e

Instagram

estatutsArrel de la nova Llei d'Associacions (llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil), totes les entitats tenen que adaptar els estatus a la nova normativa i fer la inscripció al registre amb els estatuts degudament modificats.

En aquest enllaç us podeu descarregar un document base d'estatuts que només cal adaptar amb la informació pròpia necessària per a cada entitat.

La Llei contempla que les entitats que no adaptin els estatuts i no inscriguin l'adaptació en el registre corresponent abans d'aquest termini, perdran els beneficis de la publicitat registral i no podran rebre subvencions de la Generalitat.

A mig termini la no adaptació comportarà la dissolució de l'entitat per part del Registre. Per conèixer els principals canvis i modificacions que s'han de fer, el Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona Torre Jussana ha el.laborat aquest document explicatiu per tal que pogueu aclarir quin són els canvis i les repercussions en la vostra associació.

Aquest document pretén ser molt pràctic i que serveixi perquè cada entitat efectui els canvis necessàris en els seus estatuts.

Adaptació dels Estatuts a la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

 Què cal fer per modificar els estatuts?

- Convocar una assemblea general i incloure a l’ordre del dia els canvis previstos.

- Expressar clarament a la convocatòria els articles que es volen modificar, afegir o suprimir.

- Aprovar la modificació o modificacions d’acord amb els quòrums de votació establerts estatutàriament.

- Inscriure la modificació aprovada al Registre d’associacions. Per fer-ho cal: emplenar la sol·licitud d’inscripció de la modificació dels estatuts de l’associació i adjuntar-hi els documents següents:

1. Certificat de l’assemblea general pel qual s’acorda la modificació dels estatus (estès pel secretari amb el vistiplau del president);
2. Exemplar original dels estatuts que contingui les modificacions que s’han fet. Al final del document el secretari, amb el vist i plau del president, certifica (signatura) que aquests són els estatuts aprovats en l’assemblea general i la data en què es van modificar.

 

Notícies del Servei a l'Associacionisme

No hi ha notícies en aquesta secció.