Ajuntament de Granollers
Facebook
Twitter
Youtube
Envia'ns un correu-e

Garantia juvenil

002 garantiaJuv web 10La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. La Generalitat pot oferir accions de formació o de pràctiques laborals, un itinerari d'emprenedoria a mida o una oferta de treball.

REQUISITS PER INSCRIURE'S:

- Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.

- Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

- Tenir  entre 16 i 29 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

- No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

- No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

- Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

COM PUC DEMANAR CITA?

Pots demanar cita per correu electrònic omplint el següent formulari: demana cita

RECURSOS DE LA GARANTIA

A continuació, et presentem els principals recursos als que pots accedir un cop estad inscrit/a al Programa de Garantia Juvenil: recursos

LA TEVA OFICINA DEL VALLÈS ORIENTAL

Gra. Equipament juvenil

Pl. de l'Església, 8 - Granollers

Tel.: 93 842 66 84)

MÉS INFO:

www.garantiajuvenil.gencat.cat

Facebook: fb.com/GarantiajuvenilCat

Twitter: #GarantiaJuvenilCat

Notícies de Garantia juvenil

Demana cita a la Garantia Juvenil!

06 Abr 2017 | Secció: Garantia juvenil

Et vols inscriure al Programa de Garantia juvenil i no saps per on començar? Tens una consulta o vols saber sobre l'estat de la teva inscripció? Aquestes i altres qüestions...

Seguir llegint...