Ajuntament de Granollers
Facebook
Twitter
Youtube
Envia'ns un correu-e

Instagram

IMG 20190111 122541 299 webQuè és?

El Pla Local de Joventut de Granollers és el document que recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi. El Pla Jove 2019-2022 (link is external) abasta edats entre 12 i 35 anys, actualment gairebé el 28 % de la població de Granollers.

Quins objectius té?

Per una banda, és un document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual s’ha obtingut una visió general de les necessitats i les expectatives dels i de les joves del municipi i de les polítiques que es despleguen. Per l’altra, i gràcies a la informació recollida, ha permès plantejar i estructurar les actuacions destinades als joves impulsades, tant des del Servei de Joventut com d’altres serveis municipals, que es duran a terme al llarg dels pròxims anys.

Com s’ha fet?

La primera fase o diagnosi del Pla Jove es va fer a través d’una anàlisi sociològica, tallers de participació i l’elaboració d’una enquesta en línia adreçada a joves: «Jove, què vols?». La segona fase o fase de disseny, s’ha fet a partir de taules de participació i una jornada tècnica. En total hi han participat 800 persones, entre joves, entitats, tècnics municipals, partits polítics, sindicats...

Quin contingut té?

Està format per 5 eixos estratègics (emancipació juvenil; formació i lleure educatiu; promoció i suport de la participació juvenil; promoció sociocultural i oci alternatiu; i creació de xarxes per potenciar la comunicació amb la població jove) dels quals es deriven un total de 74 actuacions. Consulta-les aquí.

 

Notícies del Pla Local de Joventut

No hi ha notícies en aquesta secció.