Ajuntament de Granollers

Digue'ns la teva!
Nom i cognoms:*
Adreça electrònica:*
Edat:
Telèfon mòbil
(en cas que vulguis rebre informació per SMS)
Fes la teva proposta
Avís legal*

Les teves dades són tractades per l'Ajuntament de Granollers en relació amb la promoció i actuació en polítiques adreçades als joves del municipi.

Base jurídica del tractament: tractem les teves dades per al compliment d'una missió feta en interès públic. Pots ampliar aquesta informació a: www.granollers.cat/politicadeprivacitat
Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i d'oposició al tractament adreçant-te a l'a/e: oac@ajuntament.granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Escriu el següent codi de seguretat: